top of page

Styret i Hennøy VindForening

Hennøy VindForening er ei uavhengig forening der styret på 6 medlemar har 3 representantar som er knytt til bygda Hennøystranda, og 3 representantar som er knytt til bygda Nesbø. Begge bygdene er grunneigarar til området for Hennøy Vindkraftverk på Marafjellet i Bremanger kommune.

Styret 2022-2023

bottom of page