top of page

Prosjekter og tildelinger i 2023

Rapportering_prosjekt_2023_HVF_Red.jpg

 Linkside for bilder, prosjektrapportar og takkebrev.

Svelgen Samfunnshus, bilder

Svelgen Skulemusikk

Troda 4H, bilder

Hennøystranda Bygdelag

Gulen Skyttarlag, bilder

Svelgen Turn og Idrettsforening

ECCO Svelgen

Mestringsgården Forening, bilder

FAU Svelgen Oppvekst

Svelgen Opp og Fram, bilder
Svelgen Opp og Fram, takkebrev

bottom of page